ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันวิสาขบูชาวัดท่าซุง เมืองวิสบาเด้น

— ข่าวประชาสัมพันธ์ —

ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันวิสาขบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ วัดท่าซุง เมืองวิสบาเด้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

f2-3 f1-3

รับสมัครเข้าอบรมการสอนภาษาไทย

— ข่าวประชาสัมพันธ์ —

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมการสอนภาษาไทยให้แก่เยาวชนไทยและชาวต่างชาติ ประจำปี ค.ศ. 2016 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Weiterlesen

Feiertage in Mai วันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม

Feiertage in Mai

Das thailändische Generalkonsulat in Frankfurt am Main bleibt am Montag 16. Mai 2016 und Freitag 20. Mai 2016 geschlossen.

ประชาสัมพันธ์วันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ปิดทำการในวันจันทร์ที่  16 พฤษภาคม 2559 และวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559

งานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์ที่วัดพระราชพรหมยาน

วันที่ 24 เมษายน 2559 กงสุลใหญ่ เจริญรัฐ ฉิมสำราญ และคุณพนิดา ฉิมสำราญ ภริยาได้ไปเป็นประธานในงานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์ที่วัดพระราชพรหมยาน เมืองคัตซ์ดอร์ฟ รัฐบาเยิร์น โดยมีประชาชนมาร่วมงานประมาณ 200 คน

 

Mobiler Konsularservice München กงสุลสัญจร ณ นครมิวนิค

เมื่อวันศุกร์และเสาร์ที่ 22-23 เมษายน 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 2 ณ วัดไทยมิวนิค นครมิวนิค รัฐ Bayern ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.30 น. โดยมีผู้มาติดต่อขอรับบริการประมาณ 275 ราย ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอขอบพระคุณพระคุณเจ้า รวมทั้งคณะกรรมการของวัด ผู้ประสานงาน อาสาสมัคร และนักศึกษาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทย ที่อยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Erster Mobiler Konsularservice กงสุลสัญจรครั้งที่ 1 Lügde

— ข่าวประชาสัมพันธ์ —

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 1 ณ วัดเจริญธรรม เมือง Lügde รัฐ Nordrhein-Westfalen ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยมีผู้มาติดต่อขอรับบริการประมาณ 100 ราย ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าและขอขอบคุณคณะลูกศิษย์วัดฯ ผู้ประสานงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

1 Weiterlesen

Demonstration Boat เรือสาธิตส่งเสริมสิทธิมนุษชน

— ข่าวประชาสัมพันธ์ —

Thai Government, Nestlé and Thai Union to launch “Demonstration Boat” to protect fishery workers’ rights

รัฐบาลไทยร่วมกับบริษัทเนสท์เล่และบริษัทไทยยูเนี่ยนเปิดตัวโครงการเรือสาธิตเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษชนของแรงงานบนเรือประมง

Weiterlesen

Progress in Combating IUU Fishing 2 การแก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 2

Thailand’s Progress in Combating IUU Fishing

ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

P1 P2 Weiterlesen

Information aus dem Kultusministerium Thailand โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญชวนเยาวชนเชื้อสายไทยที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2559) ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6

 

Einverständniserklärung

Progress in Combating IUU Fishing การแก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

Thailand’s Progress in Combating IUU Fishing

กกร.ร่วมเอกชนแจงการดำเนินการภาคเอกชนในการแก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

eng1Eng2

Weiterlesen

Immigration

Announcement from Immigration Bureau: The minister of Interior issued a new order regarding classes of aliens ineligible for admission to the kingdom of Thailand.

การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

18-01-2016-218-01-2016

Mobiler Konsular-Service 2016 ตารางกงสุลสัญจร 2559

–ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต–

ตารางกงสุลสัญจรของ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประจำปี 2559
สถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนดให้บริการกงสุลสัญจรในปี 2559 ในเมืองต่าง ๆ

งานกงสุลสัญจรที่ให้บริการมีดังต่อไปนี้

– รับคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์)
– รับคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว
– รับคำร้องแจ้งเกิดขอสูติบัตรไทยให้บุตร
– รับคำร้องออกหนังสือมอบอำนาจ
– รับคำร้องออกหนังสือแแสดงความยินยอมให้บุตรเดินทางมาต่างประเทศ
– รับคำร้องหนังสือรับรองสถานภาพสมรส (ไม่เป็นคู่สมรสของผู้ใดและมี —-คุณสมบัติครบถ้วนที่จะจดทะเบียนสมรสได้)
– หนังสือขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)
– นิติกรณ์รับรองต่าง ๆ

ดูข้อมูลการเตรียมเอกสารได้ทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

http://www.thaikonsulatfrankfurt.de/mobiler-konsular-servi…/

ทั้งนี้กำหนดการตามตารางดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสถานกงสุลใหญ่ฯ มีภารกิจสำคัญและจำเป็นอื่นที่ต้องปฏิบัติ ดังนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการให้บริการกงสุลสัญจร หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Call Center ศูนย์ข้อมูลทางโทรศัพท์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเรียนว่า กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดให้บริการ(Call Center) 24 ชั่วโมง   โดยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกรณีตกทุกข์ในต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก และที่ตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทั่วประเทศไทย และร้องเรียนปัญหาหรือสอบถามข้อข้องใจ ในด้านบริการกงสุล โดยสามารถใช้บริการศูนย์ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) 24 ชั่วโมง ได้ในช่องทาง ดังต่อไปนี้ Weiterlesen

Multiple Entry Tourist Visa วีซ่าท่องเที่ยวประเภทใช้เดินทางได้หลายครั้ง

–Ankündigung des Königlich Thailändischen Generalkonsulat, Frankfurt am Main.–

Betreff: Multiple Entry Tourist Visa

Das Multiple Entry Touristenvisum ( Touristenvisum mit mehrfache Einreise) tritt ab dem 13. November 2015 in Kraft. Interessierende können das Visum bei dem Königlich Thailändischen Generalkonsulat in Frankfurt am Main persönlich beantragen.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Visumsantrag nur bearbeitet werden kann, wenn folgende Unterlagen vollständig eingereicht werden:

 • Vollständig ausgefüllter Visaantrag (die genaue Adresse von mind. einer Unterkunft muss unbedingt angegeben werden/ genaue Angabe von Hausnummer, Straße, PLZ und Ort)
 • Original Reisepass mit mindestens 6 Montaten Gültigkeit ab dem Tag der Einreise
 • Kopie der ersten Seite des Reisepasses
 • 1 Passbild
 • Kopie der Flugbestätigung oder der Flugtickets (Hin- und Rück- oder Weiterflug)
 • Nachweis von mind. einer zwischenzeitlichen Aus- bzw. Wiedereinreise (Flug-, Bus- oder Zugticket, Hotelbuchung im Ausland oder Visum für Ausland)
 • Hotelbuchung von mindesten einem Aufenthaltsort
 • Vermögensnachweis: Kontoauszug mit einem Mindestbetrag von 5000,00 €
 • 150,00 € Visagebühr
 • Bei ausländischen Reisepässen (nichtdeutsche Antragsteller) zusätzlich: Kopie der Meldebestätigung (Einwohnermeldeamt)/ Kopie des Aufenthaltstitels
 • Für Kinder im Alter von bis zu 15 Jahren muss zusätzlich eine Kopie der Geburtsurkunde sowie Kopie der Reisepässe der Eltern vorgelegt werden

–ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง วีซ่าท่องเที่ยวประเภทใช้เดินทางได้หลายครั้ง (ระยะเวลาใช้งาน 6 เดือน) : Multiple Entry Tourist Visa —

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฏกระทรวง ฉบับที่ 29 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 เพิ่มประเภทวีซ่าท่องเที่ยวแบบใช้เดินทางได้หลายครั้ง โดยผู้สนใจ สามารถยื่นเรื่องขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว แบบใช้เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยได้หลายครั้ง ระยะเวลาการใช้งาน 6 เดือน ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการขอวีซ่า
– แบบฟอร์มขอวีซ่า พร้อมรูปถ่ายสี 1 รูป
– หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
– หลักฐานการเงิน ซึ่งมีเงินไม่น้อยกว่า 5,000 ยูโร ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
– สำเนาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีการเดินทางเข้า-ออก ประเทศไทยมากกว่า 1 ครั้ง
– รายละเอียด/หลักฐานที่พักในประเทศไทย
– ค่าธรรมเนียม 150 ยูโร

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทท่องเที่ยวแบบใช้เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยได้หลายครั้งจะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศได้ไม่เกิน 60 วัน/ครั้ง สามารถเดินทาง-เข้าออกประเทศไทยได้ในระยะเวลา 6 เดือน (จนกว่าวันหมดอายุวีซ่า)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอนำส่งรายการวีซ่า พร้อมค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ มาดังแนบMultipleVisa3 MultipleVisa2 MultipleVisa1

คุณรู้จักหนังสือเดินทางชั่วคราวมากแค่ไหน

11226005_499481143563992_269617383358814753_n–บทความพิเศษจาก สกญ.–

คุณรู้จักหนังสือเดินทางชั่วคราวมากแค่ไหน

หนังสือเดินทางชั่วคราว หรือที่หลายคนเรียกกันง่าย ๆ ว่าหนังสือเดินทางสำรอง ถ้าเป็นภาษาเยอรมันก็เรียกว่า Vorläufigereissepass นั้น ก็คือหนังสือเดินทางที่มีอายุ 1 ปี จะแตกต่างกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิคส์ตรงที่หน้าปกจะมีสีเขียว ขนาดบางกว่า จะออกให้แก่ผู้ขอได้แค่ 1 ครั้งและในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น คือ

1. เด็กที่เกิดในเยอรมนี เมื่อบิดามารดาได้ยื่นคำร้องขอสัญชาติไทยและสูติบัตรไทยที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หรือที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน และต้องการเดินทางไปประเทศไทย Weiterlesen

Telefonzeiten ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์

–Mitteilung des Königlich Thailändischen Generalkonsulats Frankfurt–

Das Konsulat ist zu folgenden Zeiten telefonisch zu erreichen :
montags bis freitags von 14.30 – 17.00 Uhr (Außer an Feiertagen des Konsulates)

–ประกาศจากสถานกงสุลใหญ่ฯ–

หากท่านประสงค์จะติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์
กรุณาโทรศัพท์ ติดต่อช่วงเวลา
วันจันทร์ – ศุกร์   14.30 น. – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

 

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนทั้งใจและทรัพย์

–บทความพิเศษ จาก สกญ.–

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนทั้งใจและทรัพย์

CoIปัจจุบันนี้ ในยุโรปรวมถึงประเทศเยอรมนีไม่ว่าจะไปทางไหนก็มักจะพบเห็นคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ ศึกษา หรือดูงานเป็นจำนวนมาก และคนไทยส่วนใหญ่มักจะคิดกันว่าประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงไม่มีการโจรกรรมทรัพย์สิน หรือการหลอกลวงอื่นๆ จึงได้ไว้วางใจในผู้คนที่อยู่ในประเทศนี้มาก ไม่ว่าที่สนามบิน สถานีรถไฟ บนรถไฟ ห้างสรรพสินค้า ห้องอาหาร โรงแรมหรือสถานที่จัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ (International Fair) ก็ตามผู้เขียนมักจะได้รับการติดต่อจากผู้ที่ประสบกับปัญหานี้บ่อยๆ เนื่องจากกระเป๋าถือของตนถูกขโมย จากการสอบถามและคำบอกบอกเล่าจากผู้ที่ประสบปัญหานั้นว่า ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพบเจอปัญหาที่เหมือนๆ กัน เช่น พอลงจากเครื่องบินแล้วไปเอารถเข็นขนกระเป๋าสัมภาระ และเอากระเป๋าถือที่ข้างในใส่ของมีค่าต่างๆ วางบนรถเข็น ในขณะที่เข็นรถออกมาเพื่อจะขึ้นรถไปโรงแรมที่พักก็จะมีผู้ที่หวังดีทั้งหญิงและชาย 2-3 คนมาทักทายหรือซักถามอื่นๆ โดยที่คนหนึ่งชวนพูดคุยอีกคนหนึ่งก็จะสร้างสถานการณ์และหันเหความสนใจ Weiterlesen

กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง

–ประกาศจากสถานกงสุลใหญ่ฯ–

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอความร่วมมือ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอจองนัดหมายทำหนังสือเดินทางผ่านทาง  www.thaikonsulatfrankfurt.de/terminreservierung ขอให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

เปลี่ยน URL เว็บไซต์จาก www.thaigeneralkonsulat.de เป็น www.thaikonsulatfrankfurt.de

— ประกาศจากสถานกงสุลใหญ่ฯ —
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จะทำการเปลี่ยน URL เว็บไซต์จาก www.thaigeneralkonsulat.de เป็น www.thaikonsulatfrankfurt.de จึงขอให้ท่านที่ประสงค์จะนัดหมายการจองหนังสือเดินทางของสถานกงสุลใหญ่ฯ หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับงานนิติกรณ์ต่างๆ สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ต่ออายุเครื่องหมาย Thai Select

ขอเชิญสมัครขอใช้/ต่ออายุเครื่องหมาย Thai Select
ฝ่ายพาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญร้านอาหารไทยสมัครขอใช้หรือต่ออายุเครื่องหมาย Thai Select โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

Neue Regelung “Visa Run”

Die thailändische Einwanderungsbehörde (Immigration Bureau) hat die Visa-Bestimmungen geändert.

Ab 12. August 2014 wird Ausländern, die mit einem Visa-Run-Charakter aus- und einreisen, keine (Wieder-)Einreise nach Thailand mehr gewährt.

Visa_Run_DE